TĚLO, DUŠE, NEPLODNOST

semináře, workshopy a skupinové lekce