POVEDLO SE

1. Porodní trauma ve fyzioterapii a nástroje seberegulace v klientské praxi (2023)

Třídenní odborně-sebezkušenostní seminář vedený Mgr. Radkou Tomáškovou v Bratislavě.

2. Spolupráce s KACPU Olomouc v krizové intervenci (2022–2023)

Assyst® protokol pro regulaci akutní stresové zátěže pro uprchlíky i širokou veřejnost.

3. Peer setkávání studentů a praktikantů Somatic experiencing® (2021–2023)

.

4. Fyziocafé Olomouc (2022, 2017)

Odborné besedy asociace studentů fyzioterapie. Téma Funkční sterilita žen v komplexním přístupu soukromé praxe Mgr. Radky Tomáškové a metoda Ludmily Mojžíšové v celostním přístupu.

5. Supervize ve fyzioterapii (2021)

Osvěta o důležitosti supervizí v pomáhajících profesích. Supervize vede Mgr. Eva Směšná, SEP psycholožka a psychoterapeutka.

6. Tělo, duše, neplodnost (2021, 2019, 2018)

Odborný sebezkušenostní seminář pro ženy, které usilují o mateřství.

7. Spokojený bancek pro holky a kluky (2021)

Osvětová online beseda o výživě a životním stylu pro adolescenty a dospívající s Mgr. Kateřinou Veškrnovou.

8. Intervize ve fyzioterapii (2020, 2019)

Pravidelné profesní setkávání pod odbornou garancí Mgr. Radky Tomáškové. Osobně v centru prevence stresu nebo online.

9. Měkké techniky pánevního dna (2019, 2018)

Sebezkušenostní odborný seminář pro fyzioterapeutky.

10. Femina (2017, 2016)

Sebezkušenostní cyklus seminářů pro ženy. Osobně v centru prevence stresu.