Naše cesty se spojily v roce 2015 na Buchově při ročním výcviku Barbory Zemanové (www.barborazemanova.cz) pod názvem „Návrat Bohyně“. Tři holky z Olomouckého kraje. Tři rozdílné osobnosti. Tři duše, odhodlané pokračovat v odkazech Bohyně a hodnotách, které nás přesahují.

V životě následujeme a baví nás:

  1. Rozšiřování definice pojmu „žena“.
  2. Úcta k životu v rovnováze.
  3. Rozvoj lidského potenciálu na úrovni mysli, těla i duše.
  4. Podpora spolupráce a síťování.
  5. Ukazovat, že život se dá žít zdravě, hezky a smysluplně.
  6. Vidět v druhých lidech to nejlepší.
  7. Otevírání tabuizovaných témat.
  8. Respekt k přírodě.
  9. Respekt k odlišnosti.
  10. Respekt k sobě.

V souladu s těmito body tvoříme program centra 3Bohyně. Vytváříme bezpečný prostor k růstu, uzdravení, transformaci a vzdělání. Podporujeme své klienty při regulaci vysoké míry stresu v tělesném systému. Děláme to s láskou, nejlépe jak umíme. 3Bohyně

Raduše

Je kreativní silou, která se nebojí změny a zkoumání neprobádaných cest. Za nejdůležitější považuje podporu tělesného systému v realitě všedních dnů každého jedince. Záleží jí na zdravém životním stylu, citlivém přístupu a propojení souvislostí. Také na poctivosti, hloubce a ušlechtilosti duše. Je vlídnou fyzioterapeutkou, podporující učitelkou a samotářkou. Respektuje a miluje vše, co je lidské.

Hanuše

Vytváří oporu při zhmotňování našich nápadů a vizí. Drží technické zázemí, je důkladná a nepostradatelná v kontrole, konstruktivní kritice a uzemňování. Umí poradit tam, kde se cítíme být bezradné. Ráda roste ze svého středu a zdokonaluje se ve všech oblastech života. Její pravdivost a vůle dělat život lepší sobě i druhým, nám dodává odvahu jít dál. Má dobrodružnou povahu, přesto zůstává křehkou a vlídnou přítelkyní i mámou s obrovským srdcem.

Katuše

Drží v rukou organizaci a komunikaci všech akcí. Je velmi technicky a mediálně zdatná. Má skvělé inovátorské nápady a její vstřícnost a otevřenost je darem, který nelze přehlédnout. Umí se na svět podívat z mnoha úhlů pohledu a tím nás nepřestává bavit a inspirovat. Její náruč patří nejen dvěma dětem, ale všem lidem, kteří ctí zdravý životní styl. Je nadanou sportovkyní, trenérkou, stejně jako učitelkou života. Sama nepřestává zkoumat a křesat své už hluboké vědění o těle, duši, výživě a pohybu. Ve skromnosti a pokoře je pozitivním pilířem, na který se dá spolehnout ve dne v noci.

Osobní příběh Bohyně

V tomto světě mě většinou nazývají Venuší. Ve skutečnosti mé pravé jméno je „Bohyně“. Jméno mi dal ten, kdo mě s láskou uplácal z hlíny. Měl ze mě radost. Ctil mě, měla jsem pevné místo v jeho životě. Stejně jako jako jsem měla místo v životě celého společenství. Lidé se ke mně chodili modlit, prosili o pomoc a útěchu. Zdobila jsem prastarou jeskyni a hřála jsem se u ohně, kde se rodily děti a vyprávěly příběhy.

Pak do mého života vtrhly nečekané události. Společenství mých lidí se rozpadlo. Přišly války, stres a zklamání jedno za druhým. Mlčky jsem přihlížela toku dějin. Život mě míjel. Bylo toho najednou na mě moc. Bylo mi smutno, připadala jsem si neviděná, opuštěná a bezvýznamná. Lidé ve mně přestali vidět krásu. Tak jsem se rozhodla na věky ztratit.

Jenže, jsem tam sama v temnotě pod zemí ležela tisíce let. Dost dlouhá doba na přemýšlení. Dost dlouhá doba na to, abych si uvědomila, že tam nahoře už je klid. Bála jsem se, že je to klid před bouří a že se opět mýlím. Největší bolesti a křivdy však odezněly. Něco ve mně mi šeptalo: „Můžeš začít znovu, jinak a lépe.“

A tak jsem se rozhodla, že se nechám najít! Ale jak, když jsem ležela pod těžkými nánosy hlíny? Také jsem měla strach. Války lidé vedou, co svět světem stojí. Strach nestrach, začala jsem s myšlenkou na změnu. Začala jsem si přát a představovat pro sebe lepší život. Nejdříve jsem si vysnila bagr, pak lopaty a krumpáče. Lidi zlatý, já jsem se z toho nakonec vrstvu po vrstvě vyhrabala!

Bylo krásné se nadechnout čerstvého vzduchu. Uvidět opět zářit Slunce. Nechat se čistit štětečkem. Cítit hřejivé dlaně člověka a jeho lásku. Dneska se na mě chodí dívat celý svět. Líbím se jim přesně taková jaká jsem. Obdivují moje tvary i když nesou jizvy času. A moje hodnota? Je nevyčíslitelná. Ostatně jako je hodnota každé ženy pro společnost.

PS: Ztracených a vyhrabaných je nás víc. Nedávno se vyhrabala Tomuše. Závidím jí její sukni, ale má zas menší prsa. Taky hlavu někde ztratila. Holky z Olomouce Raduše, Katuše a Hanuše vědí o ztracených bohyních své. Jestli chcete, můžete se u nich zkusit najít. Lopaty a krumpáče vám s radostí půjčí!

S láskou vaše Bohyně.