PRO FYZIOTERAPEUTKY

kurzy, semináře, supervize a intervize

Cílem kurzů je nabídnout fyzioterapeutkám s bohatými znalostmi funkce lidského těla, hlubší vhled do problematiky tělesné práce se stresem a traumatem během mateřství. Nabízíme možnost pokročilého vzdělání a rozvoje osobních kvalit v sebezkušenostních kurzech a profesních setkáních.

Kladete si otázky typu:

 • Stačí ovládat pouze techniky?
 • Je dotyk fyzioterapie vždy bezpečný?
 • Jak komunikovat v citlivých tématech?
 • Jak udržet svou vlastní integritu?
 • Jak zdravě pomáhat?

Pořádáme:

→ Neformální intervizní setkání
→ Profesní supervize s psychologem
→ Odborné vzdělávací semináře

PORODNÍ TRAUMA ve fyzioterapii a NÁSTROJE SEBEREGULACE v klientské praxi

12.-14.4.2024, 11.-13.10.2024

Tomuto informačně – praktickému semináři číslo  24/008 a 24/009 bylo uděleno souhlasné stanovisko k zařazení vzdělávací akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR v počtu 11 kreditních bodů /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.

Seminář je určen pokročilým fyzioterapeutkám/ fyzioterapeutům, ale i porodním asistentkám, dulám, laktačním poradkyním a dalším terapeutkám, které jsou ve své praxi blízko těhotným ženám, ženám po porodu, uvědomují si existenci traumatu, chtějí tématu více porozumět a zároveň se naučit pečovat o svůj vlastní nervový systém.

Snahou této vzdělávací akce je poskytnout informovanost a zkušenost všem, kteří si uvědomují komplexnost přístupu ke zdraví. Téma tělesné integrace porodního zážitku je v České republice, ale i v jiných zemích značně opomíjeno. Výskyt poporodní deprese stejně jako výskyt jiných tělesných symptomů není často dáván do souvislosti s intenzitou výkonu během porodu. Fyzioterapie se s těmito tématy ve své praxi běžně setkává, avšak bez hlubšího povědomí a použití funkčních nástrojů.

Cílem kurzu je nabídnout pokročilým fyzioterapeutkám základní informace o somatickém přístupu k traumatu, poskytnout účinné nástroje k seberegulaci v klientské praxi a tím podpořit cenný lidský potenciál ve službě druhým.

Vede  Mgr. Radka Tomášková, SEP (Somatic experiencing® praktikující fyzioterapeutka). Více o její práci najdete na www.radkatomaskova.cz

Získáte:

 • Vysvětlení pojmu trauma, co je trauma a co NENÍ
 • Vysvětlení komplexního přístupu k traumatu (med., psych., soma.)
 • Somatický přístupu dle Dr. P. Levina
 • Specifika traumatu a jeho komunikaci (IN/OUT)
 • Rizikové faktory vzniku traumatu v mateřství
 • Nástroje k regulaci tělesného systému terapeuta/klienta
 • Tipy jak podpořit tělesné bezpečí a integraci porodního zážitku v dotykové terapii
 • Zdroje pro práci s traumatem
 • Tipy pro využití potenciálu fyzioterapie v léčbě traumatu
 • Bohaté kazuistiky z praxe
 • Koregulaci v rámci skupiny

Praktická část:

 • seberegulační cvičení vhodná pro praxi

Kdy:

 • pátek 17:00 – 20:00
 • sobota 9:00 – 13:00 , 15:00 – 18:00 (praktický workshop)
 • neděle 9:00 – 13:00

Kde:

Centrum prevence stresu 3B, Ztracená 296/36, Olomouc
podrobnosti o našem prostoru

Cena:

6300,- Kč (Člen UNIFY 10% sleva)