RATOLEST

narodit se do bezpečí

Představujeme preventivní programy

Kombinace nástrojů:

 • Fyzioterapie – tělesná podpora v mateřství nástroji fyzioterapie.
 • Psychoterapie – úzká spolupráce s odborníky z řad psychologů.
 • Somatic experiencing® – somatický přístup zaměřený na regulaci vysoké míry stresu nervového systému.

Ke stažení brožurka Ratolest.

Pro single těhotné ženy

Prevence vzniku porodního traumatu
Tělesná a psychologická podpora žen, které zůstaly na těhotenství samy

Být samoživitelkou na samém počátku těhotenství je náročné. Zůstat v nejistotě, sama na tělesné změny, nevolnosti, porod, kojení, šestinedělí, stejně jako na noční pláč, přebalování nebo výchovu svého dítěte není fér. Chceme podpořit osamocené těhotné maminky, které se z jakéhokoliv důvodu ocitnou v nejkřehčím období života bez partnera nebo jinak tíživé situaci. Program pomáhá udržet osamocené těhotné ženy zdravé, kompetentní, stabilní a sebevědomé. Ty nejcennější zdroje pro budoucí maminky jsou zdroje vnitřní, ty, které poskytuje jejich individuální tělesný systém. Chceme ženám umožnit dobře se připravit na příchod nového života, a to tělesně i psychicky. Chceme jim dát možnost už v těhotenství zjistit, že se mohou spolehnout na své tělo. Že s miminkem nejsou samy a mohou svůj vztah budovat od samého počátku kvalitně, bez ohledu na stresující okolnosti. Upozorňujeme na křehkost vznikající vazby matka–dítě a skutečnost, že rodičovská role (matka, otec) je šancí k růstu, která si zaslouží maximální podporu. Každá žena potřebuje podporu v jiné fázi mateřství. Proto je naší snahou pokrýt individuální tělesnou a psychologickou podporu v co nejširším rozsahu:

Balíček podpory:

 • 10 x předporodní příprava – pro osamocené těhotné ženy, těhotné ženy v nouzi
 • 10 x integrace porodního zážitku – pro ženy po porodu
 • 10 x stabilizace tělesného systému – pro ženy v nouzi, které potřebují následnou odbornou podporu

„Ratolest klíčí a prosperuje z kmene minulých zkušeností.“

Inspiruje nás reálný život – Bára:

1. Co se ti jako čerstvě těhotné ženě přihodilo?

Když jsem v září roku 2022 otěhotněla, byla jsem štěstím bez sebe. S partnerem jsme se sice o miminko aktivně nesnažili, ale věděli jsme, že bychom ho v blízké době chtěli, a kdyby se zadařilo, vůbec by nám to nevadilo. Tak se taky stalo. Oba jsme měli velkou radost. Jak to tak v prvním trimestru bývá, byla jsem hodně unavená a bylo mi zle. Nebyla jsem schopna v domácnosti fungovat jako dřív ani dělat věci, které jsem dělala dřív. Tehdy si bývalý přítel uvědomil, co se vlastně děje a co se změní, a těsně před koncem prvního trimestru to vzdal. Našel si novou přítelkyni a mě ze dne na den vypakoval z našeho bytu i ze svého života.

2. Proč ses rozhodla v těhotenství vyhledat pomoc?

Věděla jsem, že si nemůžu a nechci dovolit padnout. Věděla jsem, že mám jen omezený čas na to, abych se dala do pořádku, než se miminko narodí. Chtěla jsem tam pro něj být se vším všudy. Nechtěla jsem si nechat zkazit období, na které jsem se tak těšila. Naštěstí jsem věděla, na koho se obrátit, a jsem obrovsky vděčná, že tu pro mě po celou dobu mého těhotenství byl odborník.

3. V čem pro tebe měla možnost tělesné a psychické přípravy význam, přínos a efekt?

Jak fyzická, tak psychická příprava pro mě byly nesmírně přínosné. Po fyzické stránce pro mě bylo uklidňující vědět, že moje tělo těhotenství zvládá a vede si dobře. Samotná předporodní příprava byla nesmírně uklidňující, věřím, že můj nervový systém byl lépe připraven na porod. Fyzioterapeutka mi pomohla uvolnit svaly pánevního dna a kyčelní klouby. Věřím, že pro mě teď bude jednodušší se uvolnit a moje tělo bude vědět, jaké svaly použít nebo naopak uvolnit, až se miminku bude chtít na svět.

Co se týče psychické přípravy, ta pro mě byla ještě cennější než příprava fyzická. Pro nastávající maminku je všechno nové, a zvlášť v situaci, jako je ta moje, v sobě potřebuje pomoci najít jistotu, že to, co přijde, zvládne. Pomoc mi umožnila najít jistoty jak v mém okolí, tak ve mně samotné takovým způsobem, že to pochopilo nejen moje racionální myšlení, ale celý můj nervový systém. Moje tělo jistotám uvěřilo zevnitř. Za pomoci technik Somatic experiencing® a psychoterapie jsem našla nejen zmíněné jistoty, ale také jsem se naučila nastavit hranice a způsob, jak se můžu dostat do pohody a najít v sobě klid, který je tak potřebný.

Jsem nesmírně vděčná za možnost preventivní program využít. Bez této pomoci bych nebyla tam, kde jsem teď – klidná a jistá, že zvládnu všechno, co mě čeká. Každé nastávající mamince, a to nejen v nepříznivé situaci, bych přála mít možnost této podpory využít.

Pro vznikající rodinu

Máma, táta, rodiče – prevence vývojového traumatu

Přípravný vzdělávací kurz pro mladé rodiče.

Vytvořili jsme kurz podle principů mentoringu SAFE® Univ. Prof. Karla Heinze Brische se zaměřením na podporu zdravé rodičovské vztahové vazby. Stát se rodičem je velká věc. Často si však velikosti životní změny, odpovědnosti a významu nejsme plně vědomi. Vztah, který nabízí máma a táta, nás utváří pro další možnosti vztahování se do budoucna. Zdravá vztahová vazba je klíčová pro zdravý vývoj dítěte, jeho inteligenci a odolnost. Je dobré vědět, co znamená zdravá vztahová vazba, jak se projevuje a jak ji lze pozitivně ovlivnit ještě před narozením a dále rozvíjet během života ze strany matky, otce nebo pečovatele. Vnášíme do předporodní přípravy budoucích rodičů nový prvek edukace o zdravé vztahové vazbě a klíčových oblastech regulace stresu v raných fázích rodičovství. Vysvětlujeme, jakým způsobem je vhodné se starat o svůj vlastní dospělý nervový systém, který může již v raných fázích rodičovství vykazovat zahlcení stresem. Rozvíjíme rodičovské kompetence, pozitivní edukací působíme na transgenerační přenos, pomáháme dětem se narodit do laskavého a vlídného prostředí.

Kurz nabízí 3 jednodenní setkání:

 • Máma
 • Táta
 • Rodiče

Pro odolné a citlivé profesionály

Prevence sekundárního traumatu

Podporou klíčových profesionálů usilujeme o bezpečné prostředí pro narození a vývoj dětí. Spolek tvoří neutrální prostor pro vzdělání v oblasti prevence stresu, seberegulace, rozvoje kapacity a budování odolnosti klíčových odborníků pohybujících se v bezprostřední blízkosti těhotných žen, rodících žen, čerstvě narozených dětí a mladých rodičů. Program se zaměřuje na rozvoj kompetencí zdravého profesionála v profesích:

 • Fyzioterapie
 • Porodní asistence
 • Dula
 • Poporodní dula
 • Laktační poradkyně
 • Porodnictví

Pravidelná osobní nebo skupinová setkání, určená ke sdílení zkušeností, praktickému nácviku seberegulace, tréninku tělesné pozornosti, která je předpokladem správného fungování individuálního nervového systému. Pouze profesionál s vybudovanou a dostatečně odolnou kapacitou nervového systému a zdravými hranicemi může zůstat neutrálně naladěný, sociálně angažovaný a stabilní. Jen tak lze opakovaně poskytovat péči a bezpečí těm nejkřehčím v nejdůležitějším období jejich života. Pomáháme klíčovým profesionálům najít dovednosti k udržení rovnováhy v pracovním i osobním životě.

Podporujeme růst zdravé komunity profesionálů a odborníků Somatic experiencing® v České republice. Opakovaně poskytujeme neutrální prostor k setkávání a pokročilému specializovanému vzdělávání somatické práce. Zveme zahraniční lektory, spolupracujeme s organizátory výcviku Somatic experiencing®, Asociací Somatic experiencing® v ČR. Snažíme se o prevenci sekundárního traumatu, posílení kompetencí jednotlivce, ochranu lidského potenciálu, regulaci pracovních kolektivů a ochranu dětí přicházejících na svět.

 • INDIVIDUÁLNÍ REGULACE – umožňuje na neutrální půdě ošetřit stresová témata pracovního nebo osobního charakteru.
 • SEBEREGULAČNÍ DEN – jednodenní skupinové setkání odborníků podporující vnímání zdravých hranic těla a tělesného bezpečí.
 • VZDĚLÁNÍ – kurzy a workshopy.