ZDROJE

knihy, články, videa, podcasty… inspirujte se

Kniha PLODNÁ VIZE

Příběhy mateřské touhy očima fyzioterapeutky

S úctou pozoruji početí jako křehkou souhru mnoha sil. Své zkušenosti a postřehy z praxe jsem vtělila do knihy Plodná vize. Kniha je určena všem, kterých se touha po rodičovské roli týká. Témata knihy se zabývají motivací a vším, co s touhou po dítěti souvisí. Chci povzbudit a podpořit budoucí rodiče k důvěře ve vlastní tvořivé síly. Ukázat, že mnoho příčin neplodnosti je nevědomých a má původ ve způsobu myšlení, psychickém rozpoložení a v životním stylu dvou lidí.

„Způsob, jakým děti plodíme, rodíme a vychováváme, vypovídá o naší skutečné prosperitě. Příchod budoucí generace se týká každého z nás…“

Obrovské díky patří:

Monika Tomíčková, Kateřina Barabášová, Hana Smičková, Lukáš Botka, Terezie Dubinová, Helena Morávková a dalším lidem dobré vůle.

Děkuji všem lidem, kteří mě podporovali v záměru knihu napsat a vydat. Děkuji, že jste mi dodávali dlouhých odvahu a sílu vše dotáhnout do konce. Děkuji za zrcadlení, kritiku a inspiraci. Za zkušenost spolupráce a spojení sil. Za cestu důvěry, krizí a pevné vůle. Děkuji své rodině, přátelům a partnerům, bez kterých by příběhy mateřské touhy zůstaly v šuplíku. Děkuji za přispění a velkou pomoc v Hit-Hitové kampani.